סגל בכיר מצטיין תשעד

סגל אקדמי בכיר - מורים מצטיינים בפקולטה על פי הערכות התלמידים
לשנת תשע"ד

מורה מצטיין:
מורה הנכלל ב 15אחוז המורים העליונים במדרג מורי הפקולטה השייכים לסגל הנ"ל בתנאי שציונו 19 לפחות וכן כל מורה שציונו 19.50לפחות. אם סה"כ מספר המשיבים בקורסי המורה בפקולטה קטן מ- 17, המורה איננו יכול להימנות עם המורים המצטיינים גם אם הוא עומד בתנאים שלעיל. הציון מבוסס על הערכות התלמידים לשאלה "שביעות הרצון הכללית מהמורה" בכל קורסי המורה בפקולטה בסמסטר א' ובסמסטר ב'. בחישוב נכללים קורסים שבהם מספר המשיבים למשאל 6 ויותר.

הרשימה ערוכה לפי א ב של שמות המורים:
שם המורה חוגי הוראה
אבו-רזק ראאד, ד"ר  כימיה
איזנברג חגי , פרופ פיסיקה
ארואטי בנימין, ד"ר  מדעי החיים (ביולוגיה)
ארקין ישעיהו, פרופ מדעי החיים (ביולוגיה)
ביאלי סילביו, פרופ כימיה
ביהם עופר, פרופ פיסיקה
בלברג שמואל, ד"ר  פיסיקה
בן-אריה נסים, ד"ר  מדעי החיים (ביולוגיה)
בנבניסטי נסים, פרופ מדעי החיים (ביולוגיה)
ברגר מיכאל, ד"ר  מדעי החיים (ביולוגיה)
גלמן דמיטרי, פרופ כימיה
גרושקא אלימלך, פרופ כימיה
גרין רחל , ד"ר  מדעי החיים (ביולוגיה)
הספל-ארליך קרן, פרופ מדעי כדור הארץ
טוכמן יצחק , פרופ פיסיקה
יוגב דוד, פרופ מדעי החיים (ביולוגיה)
יפה-נוף איתן, פרופ מדעי החיים (ביולוגיה)
כהן שרה, פרופ מדעי המחשב
כנעני רועי, מר  הוראת התכנות
כרם בת שבע, פרופ מדעי החיים (ביולוגיה)
כרמל לירן, ד"ר  מדעי החיים (ביולוגיה)
לוין גנאדי, פרופ מתמטיקה
ליניאל מיכל, פרופ מדעי המחשב וביולוגיה חישובית
לסט יורם, פרופ מתמטיקה
מאירסון ברוך, פרופ פיסיקה
מושיוב הילה, גב  הוראת התכנות
מנדלר דני, פרופ כימיה
סרי ראם, פרופ אמירים - תכנית מצטיינים - מד
פנט עמוס, פרופ מדעי החיים (ביולוגיה)
פרידלר אסף, פרופ כימיה
פרידמן ניר, פרופ מדעי המחשב וביולוגיה חישובית, מדעי החיים (ביולוגיה)
צ'יפמן אריאל, ד"ר  מדעי החיים (ביולוגיה)
קרן ניר, פרופ מדעי החיים (ביולוגיה)
רוזנשיין ג'פרי, פרופ מדעי המחשב
שולדינר שמעון, פרופ מדעי החיים (ביולוגיה)
שלו ענר, פרופ מתמטיקה
שפירא מיכאל , ד"ר  מדעי המחשב