ביטוי גנים במוח מדווח על קידוד חוויות לזיכרון - ד"ר עמי ציתרי

הודעת שגיאה

User warning: The following module is missing from the file system: fontyourface. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/drupal/includes/bootstrap.inc).

אנו גילינו כי המוח מייצג מידע בדפוסים של ביטוי גנים ברחבי המוח. חוויות בעלות תכונות משותפות חולקות קוד משותף. באמצעות חלק מתבניות ביטוי הגנים במוח, ניתן לזהות, עם כמעט 100% וודאות, את הזהות של החוויה האחרונה של עכברים.

ראו כתבה (אנגלית)