האם מיזוג של כוכבי ניוטרונים מוביל ליצירת מגנטר? - ד"ר אסף חורש

גילוי גלי הכבידה הראשון על ידי LIGO פותחים חזית מחקר חדשה באסטרופיזיקה. למרות שהארוע ש LIGO גילה הוא תוצאה של מיזוג של שני חורים שחורים, ל LIGO יש את היכולת והוא צפוי לגלות גם ארועים שבהם מתמזגים שני כוכבי ניוטרונים. במיזוג שכזה, תועף כמות קטנה של חומר במהירות של כ 30,000 ק״מ לשנייה. תהליכים רדיואקטייבים בחומר זה יחממו אותו ויגרמו לפליטת קרינה חלשה באור נראה או באינפרא אדום למשך כיום עד כשבוע. קרינה חולפת זו, הנקראת גם מקרונבה ,נצפתה לראשונה לפני מספר שנים בארוע של מתפרץ קרינת גאמא קצר (ארועים שבעצמם קשורים למיזוג של עצמים קומפקטיים). אותו החומר הפולט את קרינת המקרונובה, יתנגש בחומר הנמצא מסביב ויוביל ליצירת גל הלם, ובכך גם לפליטת קרינת רדיו. אחד התרחישים האפשריים הוא שבתהליך המיזוג יווצר מגנטר (ולאו דווקא חור שחור). מגנטר הוא כוכב ניוטרונים בעל סיבוב עצמי מהיר (מחזור סיבוב של כ - 1 מילישנייה) ושדה מגנטי עצום מימדים (15^10 גאוס). במקרה כזה, המגנטר יעביר חלק גדול מהאנרגיה שלו לחומר שהועף במיזוג, יצור גל הלם חזק יותק ויוביל לפליטת קרינת רדיו חזקה הרבה יותר (בסדר גודל לפחות). על מנת לאתר קרינת רדיו זו ,ביצענו לאחרונה תצפית רדיו של שני ארועי מקרונובה. ניתוח נתוני התצפית חושף כי בשני המקרים לא נוצר מגנטר אלא אם למגנטר תכונות שונות מאלו שצופה התאורייה (כגון האנרגיה של המגנטר). בעקבות תוצאה זו אנחנו עורכים תצפיות רדיו נוספות על ארועים מסוג זה על מנת לאפיין טוב יותר את התכונות שלהם ולנסות להבין את טבעם.
 

קרא עוד (אנגלית)