סגל בכיר מצטיין תשעה

סגל אקדמי בכיר - מורים מצטיינים בפקולטה על פי הערכות התלמידים
לשנת תשע"ה

מורה מצטיין:
מורה הנכלל ב- 15 אחוז המורים העליונים במדרג מורי הפקולטה השייכים לסגל הנ"ל. אם סה"כ מספר המשיבים בקורסי המורה בפקולטה קטן מ- 17, המורה איננו יכול להימנות עם המורים המצטיינים גם אם הוא עומד בתנאי שלעיל. הציון מבוסס על הערכות התלמידים לשאלה "שביעות הרצון הכללית מהמורה" בכל קורסי המורה בפקולטה בסמסטר א' ובסמסטר ב'.

הרשימה ערוכה לפי א ב של שמות המורים:שם המורה חוגי הוראה
אבניר דוד, פרופ כימיה
אלמוג יוסף, פרופ כימיה
בינו אבי, פרופ כימיה
בן-אריה נסים, ד"ר  מדעי החיים (ביולוגיה)
בנבניסטי נסים, פרופ מדעי החיים (ביולוגיה)
בן-שאול אבינועם, פרופ כימיה
ברגר מיכאל, ד"ר  מדעי החיים (ביולוגיה)
ברויאר יונתן , פרופ מתמטיקה
גבירצמן חיים, פרופ תכנית ללימודי הסביבה, מדעי כדור הארץ
גזית דורון, ד"ר  פיסיקה
גלמן דמיטרי, פרופ כימיה
גנין אמציה, פרופ מדעי החיים (ביולוגיה)
גנת אורלי, ד"ר  פיסיקה
גרושקא אלימלך, פרופ כימיה
דה-שליט אהוד, פרופ מתמטיקה
הספל-ארליך קרן, פרופ מדעי כדור הארץ
הריז דניאל , פרופ כימיה
ויזל עמי, ד"ר  מדעי המחשב
טוכמן יצחק , פרופ פיסיקה
יוגב דוד, פרופ מדעי החיים (ביולוגיה)
כהן שרה, פרופ מדעי המחשב
כנעני רועי, מר  הוראת התכנות
כרמל לירן, ד"ר  מדעי החיים (ביולוגיה)
ליניאל מיכל, פרופ מדעי המחשב וביולוגיה חישובית
מושיוב הילה, גב  הוראת התכנות
מטמון ארי , פרופ מדעי כדור הארץ
מנדלר דני, פרופ כימיה
נבון עודד, פרופ מדעי כדור הארץ
סמורודניצקי אלכס, פרופ מדעי המחשב
פייטלסון דרור, פרופ מדעי המחשב
פרידלר אסף, פרופ כימיה
קול ברק , פרופ פיסיקה
קופרמן רז, פרופ מתמטיקה
קצב איתן, פרופ פיסיקה
רביד תומר, ד"ר  מדעי החיים (ביולוגיה)
שער רון, ד"ר  מדעי כדור הארץ