סגל בכיר מצטיין תשע"ח

סגל אקדמי בכיר - מורים מצטיינים בפקולטה על פי הערכות התלמידים
לשנת תשע"ח

מורה מצטיין:
מורה הנכלל ב- 15 אחוז המורים העליונים במדרג מורי הפקולטה השייכים לסגל הנ"ל. אם סה"כ מספר המשיבים בקורסי המורה בפקולטה קטן מ- 17, המורה איננו יכול להימנות עם המורים המצטיינים גם אם הוא עומד בתנאי שלעיל. הציון מבוסס על הערכות התלמידים לשאלה "שביעות הרצון הכללית מהמורה" בכל קורסי המורה בפקולטה בסמסטר א' ובסמסטר ב'.
 

 • ד"ר תמר אבין-ויטנברג

 • פרופ' גיא בלוך

 • פרופ' נסים בן-אריה

 • פרופ' נסים בנבניסטי

 • פרופ' רועי בר

 • פרופ' ניר ברנע

 • ד"ר איב גודין

 • ד"ר אורי גידרון

 • פרופ' אמציה גנין

 • ד"ר דרור הבלנה

 • פרופ' דניאל הריז

 • פרופ' יצחק טוכמן

 • ד"ר רועי כנעני

 • פרופ' לירן כרמל

 • פרופ' ברוך מאירסון

 • פרופ' יעקב נחמיאס

 • פרופ' אסף פרידלר

 • ד"ר קלואי פרין

 • פרופ' אריאל צ'יפמן

 • פרופ' רז קופרמן