סגל זוטר מצטיין תשע"ד

סגל אקדמי זוטר ומורים מן החוץ -
מורים מצטיינים בפקולטה על פי הערכות התלמידים לשנת תשע"ד

מורה מצטיין:
מורה הנכלל ב-15   אחוז המורים העליונים במדרג מורי הפקולטה השייכים לסגל הנ"ל בתנאי שציונו 38 לפחות וכן כל מורה שציונו 38.50לפחות. אם סה"כ מספר המשיבים בקורסי המורה בפקולטה קטן מ- 17, המורה איננו יכול להימנות עם המורים המצטיינים גם אם הוא עומד בתנאים שלעיל. הציון מבוסס על הערכות התלמידים לשאלה "שביעות הרצון הכללית מהמורה" בכל קורסי המורה בפקולטה בסמסטר א' ובסמסטר ב'. בחישוב נכללים קורסים שבהם מספר המשיבים למשאל 6 ויותר.

הרשימה ערוכה לפי א ב של שמות המורים:שם המורה חוגי הוראה
אבנטל נוה, מר  מדעי החיים (ביולוגיה)
אהרוני הלל, מר  פיסיקה
איטין יעקב, פרופ מתמטיקה
אלמגור שאול, מר  מדעי המחשב
אמיתי יעל, גב  מדעי כדור הארץ
ארג'וני יוסי, מר  מדעי המחשב
בונג'ק מעין, גב  כימיה
ביגון בוריס , ד"ר  מתמטיקה
בן-דור אורן, מר  הנדסת מחשבים - התמחות בפיסיק
בן-חור אייל, מר  מדעי החיים (ביולוגיה)
בנימיני פז, מר  פיסיקה
בן-נון עדי, מר  מדעי כדור הארץ
בן-צבי צפורה, גב  כימיה
בנק מרים, ד"ר  מתמטיקה
בר-יודא אביגדור, מר  מתמטיקה
גודין איב, ד"ר  מתמטיקה
גיטרמן פבל, מר  מתמטיקה
דניאלי עמית, מר  מתמטיקה
הוברמן ענבר, גב  מדעי המחשב
הלוי יתיר, מר  מתמטיקה
וורגפט אייל, מר  מדעי כדור הארץ
וינקלר יובל, מר  פיסיקה
טרבס חיים, מר  מדעי החיים (ביולוגיה)
יאנובסקי ליאור , מר  מתמטיקה
ידידיה ליאור, מר  הנדסת מחשבים - התמחות בפיסיק
יצקוביץ אייל, מר  מדעי המחשב, מדעי החיים (ביולוגיה)
לוי קארין, גב  מדעי החיים (ביולוגיה)
מאור שיא, מר  מתמטיקה
מושיוב יונתן, מר  מדעי המחשב
מקר סיגלית, גב  כימיה
מרגלית בן, מר  פיסיקה
נגרי משה, מר  מדעי החיים (ביולוגיה)
ניצן מור, גב  פיסיקה
ניצן נועה, ד"ר  מתמטיקה
פאוסט עפרה, גב  כימיה
פורסט-לויתן אילנה, גב  מדעי החיים (ביולוגיה)
פירסט דורון, אינג מדעי המחשב
פלדור ענר, מר  מדעי כדור הארץ
פרידמן הדס, גב  כימיה
ציפשטיין שי, מר  פיסיקה
קליין אברהם, מר  פיסיקה
קלר חיה, גב  מתמטיקה
רוזנפלד ניר, מר  מדעי המחשב
שוסטר יונתן, מר  מדעי החיים (ביולוגיה)
שושן מיכל, גב  כימיה
שמאי יוסי, ד"ר  מתמטיקה