סגל זוטר מצטיין תשעח

סגל אקדמי זוטר ומורים מן החוץ -
מורים מצטיינים בפקולטה על פי הערכות התלמידים לשנת תשע"ח

 

הרשימה ערוכה לפי א ב של שמות המורים:



שם מורה חוגי הוראה
גב' אגרון-רעם מעין  המכון למדעי החיים
גב' יורן סיון  המכון לכימיה
גב' ישר איילת  מכון רקח לפיסיקה
גב' כהן מור  המכון למדעי החיים
גב' מילר מאיה  המכון לכימיה
ד"ר סיגרון מוריה מכון איינשטיין למתמטיקה
מר אבו-ראדי מוחמד מכון איינשטיין למתמטיקה
מר אלגום אמיר מכון איינשטיין למתמטיקה
מר אנגלברג אליהו  מכון רקח לפיסיקה
מר ארמון משה  המכון למדעי כדור הארץ
מר גיטרמן פבל  מכון איינשטיין למתמטיקה
מר גרינשפון יואל מכון איינשטיין למתמטיקה
מר יאנובסקי ליאור מכון איינשטיין למתמטיקה
מר ישראלי תום  מכון רקח לפיסיקה
מר מאיר גיא  המכון לכימיה
מר מינץ גדי  מכון רקח לפיסיקה
מר נהרי גלעד המכון לכימיה
מר סמית נפתלי  מכון רקח לפיסיקה
מר עולמי אליק  מכון איינשטיין למתמטיקה
מר פלדור ענר  המכון למדעי כדור הארץ
מר צ'פמן מיכאל  מכון איינשטיין למתמטיקה
מר שחם נמרוד  מכון רקח לפיסיקה
מר שמש אסף  המכון לכימיה