ברכת הדיקן

פרופסור ג'אי פינברג

ברוכים הבאים לפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטה העברית.


אני מעריך ומוקיר את האמון שקיבלתי מהקולגות בבחירתי לדיקן הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע. שני עמודי התווך של הפקולטה הם הוראה ומחקר מצויינים, הנשענים זה על זה. השילוב ביניהם וטיפוחם המתמשך חיוניים לשימור וחיזוק הפקולטה. המצוינות המחקרית שלנו מוכרת היטיב בעולם המדעי אך אינה מוכרת די בקרב ציבור הסטודנטים והציבור הרחב. אחת המשימות החשובות העומדות לפתחי תהיה לחשוף” סוד” זה בעזרת חיזוק הקשר בין ציבור הסטודנטים וציבור החוקרים. לא מעט אתגרים משמעותיים עומדים בפתחנו, אבל חיזוק הקשר בינינו נמנה בין המשימות החשובות שתלויות רק בנו. אני מאחל לכל הציבור הנהדר בפקולטה (סגל אקדמי וניהולי וכמובן, ציבור הסטודנטים) שתהיה לנו שנה מתוקה ופורייה.
 

פרופ' ג'אי פיינברג,

דיקן הפקולטה למדעי הטבע