ברכות

תמונת הקהל בטקס הענקת תעודות

ברכות  ל- 196 מקבלי תואר מוסמך ו- 574 מקבלי תואר בוגר של הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע. דרך צלחה!

השנה 574 מסיימים מקבלים תואר בוגר ו 196 מסיימים מקבלים תואר מוסמך.