פתיחת שנת הלימודים

הפקולטה מברכת את התלמידים בשנת לימודים פוריה ומוצלחת

לתמונות מאירוע פתיחת השנה. כאן.