תאריך סופי לסגירת תואר בוגר

טקס סיום תואר בוגר של הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע תשע"ח