קווסטנברג-בלבן נטלי

נטלי
קווסטנברג-בלבן
פרופסור נטלי קווסטנברג-בלבן
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
יו''ר תוכנית חוגי לימוד nathalie.balaban@mail.huji.ac.il 02-6585400