קול קורא - המכון למדעי כדור הארץ

המכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים מזמין מועמדות/ים לסגל האקדמי לשנת הלימודים 2021 – 2022 (שנה"ל תשפ"ב) בכל הדרגות האקדמיות ובכל תחומי המחקר של מדעי כדור הארץ.

על המועמדים/ות להיות מצוינים מבחינה אקדמית ומחקרית ובעלי עניין בהוראה של סטודנטים לכל התארים. על המועמדים/ות להיות בעלי תואר דוקטור ופרט למקרים חריגים, לאחר פוסט-דוקטורט. אלו שיתקבלו למכון, לאחר תהליך סינון וקליטה מעמיקים, יצטרכו להקים ולהוביל קבוצות מחקר עצמאיות  וברמה הגבוהה ביותר, להשתלב בהוראת קורסים בסיסיים וכן קורסים מתקדמים בתחומי העניין שלהם.

המועמדות תוגש בקבצי PDF לפי ההנחיות המצויות באתר הפקולטה למדעי הטבע, לפרופ' ארי מטמון  (אם נתקלתם בבעיה, ולא קיבלתם אישור על הגשה, ניתן לשלוח גם לגב' רותי לישצי'נסקי במזכירות הפקולטה ל:ruthli@savion.huji.ac.il). 

יש להגיש מועמדות עד ה-15 באוקטובר 2020 (למרות שנדון גם בתיקים שיגיעו באיחור). 
ניתן לפנות בשאלות בכל נושא, ובמיוחד לגבי תאריך ההגשה, לפרופ' ארי מטמון, ראש המכון למדעי כדור הארץ arimatmon@mail.huji.ac.il

--------------------------

איש קשר: 

פרופ' ארי מטמון, ראש המכון למדעי כדור הארץ                

טלפון 02-6584686        דוא"ל arimatmon@mail.huji.ac.il