קול קורא - המחלקה לפיסיקה יישומית

המחלקה לפיסיקה יישומית של האוניברסיטה העברית
מזמינה מועמדים פוטנציאליים להגיש בקשות למשרות אקדמיות בכל הדרגות.

למידע נוסף:    http://aph.cse.huji.ac.il/about-us/faculty-positions