סגל אקדמי מצטיין

סגל אקדמי מצטיין

סגל אקדמי בכיר - מורים מצטיינים בפקולטה על פי הערכות התלמידים
לשנת תשע"ח

מורה מצטיין:
מורה הנכלל ב- 15 אחוז המורים העליונים במדרג מורי הפקולטה השייכים לסגל הנ"ל. אם סה"כ מספר המשיבים בקורסי המורה בפקולטה קטן מ- 17, המורה איננו יכול להימנות עם המורים המצטיינים גם אם הוא עומד בתנאי שלעיל. הציון מבוסס על הערכות התלמידים לשאלה "שביעות הרצון הכללית מהמורה" בכל קורסי המורה בפקולטה בסמסטר א' ובסמסטר ב'.
 

 • ד"ר תמר אבין-ויטנברג

 • פרופ' גיא בלוך

 • פרופ' נסים בן-אריה

 • פרופ' נסים בנבניסטי

 • פרופ' רועי בר

 • פרופ' ניר ברנע

 • ד"ר איב גודין

 • ד"ר אורי גידרון

 • פרופ' אמציה גנין

 • ד"ר דרור הבלנה

 • פרופ' דניאל הריז

 • פרופ' יצחק טוכמן

 • ד"ר רועי כנעני

 • פרופ' לירן כרמל

 • פרופ' ברוך מאירסון

 • פרופ' יעקב נחמיאס

 • פרופ' אסף פרידלר

 • ד"ר קלואי פרין

 • פרופ' אריאל צ'יפמן

 • פרופ' רז קופרמן

סגל אקדמי בכיר - מורים מצטיינים בפקולטה על פי הערכות התלמידים
לשנת תשע"ה

מורה מצטיין:
מורה הנכלל ב- 15 אחוז המורים העליונים במדרג מורי הפקולטה השייכים לסגל הנ"ל. אם סה"כ מספר המשיבים בקורסי המורה בפקולטה קטן מ- 17, המורה איננו יכול להימנות עם המורים המצטיינים גם אם הוא עומד בתנאי שלעיל. הציון מבוסס על הערכות התלמידים לשאלה "שביעות הרצון הכללית מהמורה" בכל קורסי המורה בפקולטה בסמסטר א' ובסמסטר ב'.

הרשימה ערוכה לפי א ב של שמות המורים:שם המורה חוגי הוראה
אבניר דוד, פרופ כימיה
אלמוג יוסף, פרופ כימיה
בינו אבי, פרופ כימיה
בן-אריה נסים, ד"ר  מדעי החיים (ביולוגיה)
בנבניסטי נסים, פרופ מדעי החיים (ביולוגיה)
בן-שאול אבינועם, פרופ כימיה
ברגר מיכאל, ד"ר  מדעי החיים (ביולוגיה)
ברויאר יונתן , פרופ מתמטיקה
גבירצמן חיים, פרופ תכנית ללימודי הסביבה, מדעי כדור הארץ
גזית דורון, ד"ר  פיסיקה
גלמן דמיטרי, פרופ כימיה
גנין אמציה, פרופ מדעי החיים (ביולוגיה)
גנת אורלי, ד"ר  פיסיקה
גרושקא אלימלך, פרופ כימיה
דה-שליט אהוד, פרופ מתמטיקה
הספל-ארליך קרן, פרופ מדעי כדור הארץ
הריז דניאל , פרופ כימיה
ויזל עמי, ד"ר  מדעי המחשב
טוכמן יצחק , פרופ פיסיקה
יוגב דוד, פרופ מדעי החיים (ביולוגיה)
כהן שרה, פרופ מדעי המחשב
כנעני רועי, מר  הוראת התכנות
כרמל לירן, ד"ר  מדעי החיים (ביולוגיה)
ליניאל מיכל, פרופ מדעי המחשב וביולוגיה חישובית
מושיוב הילה, גב  הוראת התכנות
מטמון ארי , פרופ מדעי כדור הארץ
מנדלר דני, פרופ כימיה
נבון עודד, פרופ מדעי כדור הארץ
סמורודניצקי אלכס, פרופ מדעי המחשב
פייטלסון דרור, פרופ מדעי המחשב
פרידלר אסף, פרופ כימיה
קול ברק , פרופ פיסיקה
קופרמן רז, פרופ מתמטיקה
קצב איתן, פרופ פיסיקה
רביד תומר, ד"ר  מדעי החיים (ביולוגיה)
שער רון, ד"ר  מדעי כדור הארץ

 

 

סגל אקדמי בכיר - מורים מצטיינים בפקולטה על פי הערכות התלמידים
לשנת תשע"ד

מורה מצטיין:
מורה הנכלל ב 15אחוז המורים העליונים במדרג מורי הפקולטה השייכים לסגל הנ"ל בתנאי שציונו 19 לפחות וכן כל מורה שציונו 19.50לפחות. אם סה"כ מספר המשיבים בקורסי המורה בפקולטה קטן מ- 17, המורה איננו יכול להימנות עם המורים המצטיינים גם אם הוא עומד בתנאים שלעיל. הציון מבוסס על הערכות התלמידים לשאלה "שביעות הרצון הכללית מהמורה" בכל קורסי המורה בפקולטה בסמסטר א' ובסמסטר ב'. בחישוב נכללים קורסים שבהם מספר המשיבים למשאל 6 ויותר.

הרשימה ערוכה לפי א ב של שמות המורים:
שם המורה חוגי הוראה
אבו-רזק ראאד, ד"ר  כימיה
איזנברג חגי , פרופ פיסיקה
ארואטי בנימין, ד"ר  מדעי החיים (ביולוגיה)
ארקין ישעיהו, פרופ מדעי החיים (ביולוגיה)
ביאלי סילביו, פרופ כימיה
ביהם עופר, פרופ פיסיקה
בלברג שמואל, ד"ר  פיסיקה
בן-אריה נסים, ד"ר  מדעי החיים (ביולוגיה)
בנבניסטי נסים, פרופ מדעי החיים (ביולוגיה)
ברגר מיכאל, ד"ר  מדעי החיים (ביולוגיה)
גלמן דמיטרי, פרופ כימיה
גרושקא אלימלך, פרופ כימיה
גרין רחל , ד"ר  מדעי החיים (ביולוגיה)
הספל-ארליך קרן, פרופ מדעי כדור הארץ
טוכמן יצחק , פרופ פיסיקה
יוגב דוד, פרופ מדעי החיים (ביולוגיה)
יפה-נוף איתן, פרופ מדעי החיים (ביולוגיה)
כהן שרה, פרופ מדעי המחשב
כנעני רועי, מר  הוראת התכנות
כרם בת שבע, פרופ מדעי החיים (ביולוגיה)
כרמל לירן, ד"ר  מדעי החיים (ביולוגיה)
לוין גנאדי, פרופ מתמטיקה
ליניאל מיכל, פרופ מדעי המחשב וביולוגיה חישובית
לסט יורם, פרופ מתמטיקה
מאירסון ברוך, פרופ פיסיקה
מושיוב הילה, גב  הוראת התכנות
מנדלר דני, פרופ כימיה
סרי ראם, פרופ אמירים - תכנית מצטיינים - מד
פנט עמוס, פרופ מדעי החיים (ביולוגיה)
פרידלר אסף, פרופ כימיה
פרידמן ניר, פרופ מדעי המחשב וביולוגיה חישובית, מדעי החיים (ביולוגיה)
צ'יפמן אריאל, ד"ר  מדעי החיים (ביולוגיה)
קרן ניר, פרופ מדעי החיים (ביולוגיה)
רוזנשיין ג'פרי, פרופ מדעי המחשב
שולדינר שמעון, פרופ מדעי החיים (ביולוגיה)
שלו ענר, פרופ מתמטיקה
שפירא מיכאל , ד"ר  מדעי המחשב

 

סגל אקדמי בכיר - מורים מצטיינים בפקולטה על פי הערכות התלמידים
לשנת תשע"ג

מורה מצטיין:
מורה הנכלל ב 15אחוז המורים העליונים במדרג מורי הפקולטה השייכים לסגל הנ"ל בתנאי שציונו 19 לפחות וכן כל מורה שציונו 19.50לפחות. אם סה"כ מספר המשיבים בקורסי המורה בפקולטה קטן מ- 17, המורה איננו יכול להימנות עם המורים המצטיינים גם אם הוא עומד בתנאים שלעיל. הציון מבוסס על הערכות התלמידים לשאלה "שביעות הרצון הכללית מהמורה" בכל קורסי המורה בפקולטה בסמסטר א' ובסמסטר ב'. בחישוב נכללים קורסים שבהם מספר המשיבים למשאל 6 ויותר.

הרשימה ערוכה לפי א ב של שמות המורים: 

סגל אקדמי זוטר ומורים מן החוץ -
מורים מצטיינים בפקולטה על פי הערכות התלמידים לשנת תשע"ח

 

הרשימה ערוכה לפי א ב של שמות המורים:שם מורה חוגי הוראה
גב' אגרון-רעם מעין  המכון למדעי החיים
גב' יורן סיון  המכון לכימיה
גב' ישר איילת  מכון רקח לפיסיקה
גב' כהן מור  המכון למדעי החיים
גב' מילר מאיה  המכון לכימיה
ד"ר סיגרון מוריה מכון איינשטיין למתמטיקה
מר אבו-ראדי מוחמד מכון איינשטיין למתמטיקה
מר אלגום אמיר מכון איינשטיין למתמטיקה
מר אנגלברג אליהו  מכון רקח לפיסיקה
מר ארמון משה  המכון למדעי כדור הארץ
מר גיטרמן פבל  מכון איינשטיין למתמטיקה
מר גרינשפון יואל מכון איינשטיין למתמטיקה
מר יאנובסקי ליאור מכון איינשטיין למתמטיקה
מר ישראלי תום  מכון רקח לפיסיקה
מר מאיר גיא  המכון לכימיה
מר מינץ גדי  מכון רקח לפיסיקה
מר נהרי גלעד המכון לכימיה
מר סמית נפתלי  מכון רקח לפיסיקה
מר עולמי אליק  מכון איינשטיין למתמטיקה
מר פלדור ענר  המכון למדעי כדור הארץ
מר צ'פמן מיכאל  מכון איינשטיין למתמטיקה
מר שחם נמרוד  מכון רקח לפיסיקה
מר שמש אסף  המכון לכימיה

 

 

סגל אקדמי זוטר ומורים מן החוץ -
מורים מצטיינים בפקולטה על פי הערכות התלמידים לשנת תשע"ז

 

הרשימה ערוכה לפי א ב של שמות המורים:

 שם מורה חוג הוראה
גב' בונג'ק מעין  המכון לכימיה
גב' בזן ליאור  בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב
גב' הוברמן ענבר  בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב
גב' חדד יסכה  מכון איינשטיין למתמטיקה
גב' כהן מור  המכון למדעי החיים
גב' לנסקי שפרה  המכון לכימיה
גב' מזרחי מורן  בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב
גב' מילר מאיה  המכון לכימיה
ד"ר גודין איב  מכון איינשטיין למתמטיקה
ד"ר סיגרון מוריה  מכון איינשטיין למתמטיקה
מר אבו-ראדי מוחמד מכון איינשטיין למתמטיקה
מר אלגום אמיר  מכון איינשטיין למתמטיקה
מר בקר אורן  מכון איינשטיין למתמטיקה
מר בר-דוד יונתן  בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב
מר דן אהד  בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב
מר וויט משה  מכון איינשטיין למתמטיקה
מר זיני גבי  מכון רקח לפיסיקה
מר יאנובסקי ליאור  מכון איינשטיין למתמטיקה
מר ידידיה ליאור  בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב
מר לנדסברג אור  מכון איינשטיין למתמטיקה
מר מאיר גיא  המכון לכימיה
מר מושיוב יונתן  בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב
מר מינץ גדי  מכון רקח לפיסיקה
מר סמית נפתלי  מכון רקח לפיסיקה
מר עמיר נדב  מכון איינשטיין למתמטיקה
מר פלד יובל  בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב
מר פלדור ענר  המכון למדעי כדור הארץ
מר שופמן חנן  המכון למדעי החיים
מר שחם נמרוד  מכון רקח לפיסיקה
מר שכטר עומר  מכון איינשטיין למתמטיקה


שם מורה חוגי הוראה
גב' אגרון-רעם מעין  המכון למדעי החיים
גב' יורן סיון  המכון לכימיה
גב' ישר איילת  מכון רקח לפיסיקה
גב' כהן מור  המכון למדעי החיים
גב' מילר מאיה  המכון לכימיה
ד"ר סיגרון מוריה מכון איינשטיין למתמטיקה
מר אבו-ראדי מוחמד מכון איינשטיין למתמטיקה
מר אלגום אמיר מכון איינשטיין למתמטיקה
מר אנגלברג אליהו  מכון רקח לפיסיקה
מר ארמון משה  המכון למדעי כדור הארץ
מר גיטרמן פבל  מכון איינשטיין למתמטיקה
מר גרינשפון יואל מכון איינשטיין למתמטיקה
מר יאנובסקי ליאור מכון איינשטיין למתמטיקה
מר ישראלי תום  מכון רקח לפיסיקה
מר מאיר גיא  המכון לכימיה
מר מינץ גדי  מכון רקח לפיסיקה
מר נהרי גלעד המכון לכימיה
מר סמית נפתלי  מכון רקח לפיסיקה
מר עולמי אליק  מכון איינשטיין למתמטיקה
מר פלדור ענר  המכון למדעי כדור הארץ
מר צ'פמן מיכאל  מכון איינשטיין למתמטיקה
מר שחם נמרוד  מכון רקח לפיסיקה
מר שמש אסף  המכון לכימיה

 

 

סגל אקדמי זוטר ומורים מן החוץ -
מורים מצטיינים בפקולטה על פי הערכות התלמידים
לשנת תשע"ו

הרשימה ערוכה לפי א ב של שמות המורים:שם מורה חוגי הוראה
אורן נדב (מר) מדעי החיים (ביולוגיה)
איל גיא (מר) מדעי המחשב
אלגום אמיר (מר) מתמטיקה
אלמגור שאול (מר) מדעי המחשב
אנגלברג אליהו (מר) פיסיקה
ארמון משה (מר) מדעי כדור הארץ
בבלי דניאל (מר) מדעי החיים (ביולוגיה)
בהר"ל מעין (גב) מדעי המחשב
בזן ליאור (גב) מדעי המחשב
בן עזרא דוד אל חי (מר) מתמטיקה
בן-דור אורן (מר) הנדסת חשמל ומחשבים עם התמחות באופטואלקטרוניקה ומיקרואלקטרוניקה
בנימיני פז (מר) פיסיקה
בן-נון עדי (מר) גיאולוגיה
בר דוד יונתן (מר) הנדסת חשמל ומחשבים עם התמחות באופטואלקטרוניקה ומיקרואלקטרוניקה
ברזנר אורי (מר) מתמטיקה
גודין איב (ד"ר) מתמטיקה
דביר תום (מר) פיסיקה
דן אוהד (מר) הוראת התכנות,מדעי המחשב
הוברמן ענבר (גב) מדעי המחשב
הירשברג ברק (מר) כימיה
וורגפט אייל (מר) גיאולוגיה
וינסברג ירון (ד"ר) מדעי המחשב
ולד יואב (מר) מדעי המחשב
זיני גבי (מר) הנדסת חשמל ומחשבים עם התמחות באופטואלקטרוניקה ומיקרואלקטרוניקה,פיסיקה
טוקצ'ינסקי שרה (גב) מתמטיקה
יאנובסקי ליאור (מר) מתמטיקה
יצקוביץ אייל (מר) מדעי החיים (ביולוגיה)
כהן הילברון עדינה (גב) מתמטיקה
כהן נדב (מר) מדעי המחשב
להב נעה (גב) כימיה
לוי אלעד (מר) מתמטיקה
מושיוב יונתן (מר) מדעי המחשב
מילר מאיה (גב) כימיה
מקר סיגלית (גב) כימיה
ניצן מור (גב) פיסיקה
ניצן נועה (ד"ר) מתמטיקה
סיגרון מוריה (ד"ר) מתמטיקה
סרני דן (מר) מדעי החיים (ביולוגיה)
עולמי אליק (מר) מתמטיקה
פאוסט עפרה (גב) כימיה
פלדמן סנדרה (גב) מדעי החיים (ביולוגיה)
קרגילה אסף (מר) מתמטיקה
רוזנפלד ניר (מר) מדעי המחשב
רוזנשטיין אורי (מר) מתמטיקה
שופמן חנן (מר) מדעי החיים (ביולוגיה)
שחם נמרוד (מר) פיסיקה
שמש אסף (מר) כימיה
שפירו בן (מר) כימיה

 

 

סגל אקדמי זוטר ומורים מן החוץ -
מורים מצטיינים בפקולטה על פי הערכות התלמידים לשנת תשע"ה

מורה מצטיין:
מורה הנכלל ב-15   אחוז המורים העליונים במדרג מורי הפקולטה השייכים לסגל הנ"ל בתנאי שציונו 38 לפחות וכן כל מורה שציונו 38.50לפחות. אם סה"כ מספר המשיבים בקורסי המורה בפקולטה קטן מ- 17, המורה איננו יכול להימנות עם המורים המצטיינים גם אם הוא עומד בתנאים שלעיל. הציון מבוסס על הערכות התלמידים לשאלה "שביעות הרצון הכללית מהמורה" בכל קורסי המורה בפקולטה בסמסטר א' ובסמסטר ב'.
 

הרשימה ערוכה לפי א ב של שמות המורים:שם המורה חוגי הוראה
אהרוני הלל, מר  פיסיקה
אלגום אמיר, מר  מתמטיקה
אלמגור שאול, מר  מדעי המחשב
אלרון נעם, מר  מדעי המחשב
אמרי עוז, מר  מדעי כדור הארץ
ארמון משה, מר  מדעי כדור הארץ
בן-דור אורן, מר  הנדסת מחשבים - התמחות בפיסיק
בנימיני פז, מר  פיסיקה
בן-צבי צפורה, גב  כימיה
בקר אורן, מר  מדעי המחשב, מתמטיקה
ברזנר אורי, מר  מתמטיקה
בר-יודא אביגדור, מר  מתמטיקה
גודין איב, ד"ר  מתמטיקה
גיטרמן פבל, מר  מתמטיקה
דרוקר אוהד, מר  מתמטיקה
הוברמן ענבר, גב  מדעי המחשב
הלוי יתיר, מר  מתמטיקה
וורגפט אייל, מר  מדעי כדור הארץ
ויינר שלומי, מר  מדעי כדור הארץ
זיס אוהד, מר  מדעי החיים (ביולוגיה)
יובל אמתי, מר  מתמטיקה
כהן עדינה, גב  מתמטיקה
להב נעה, גב  כימיה
לוי קארין, גב  מדעי החיים (ביולוגיה)
לנדסברג אור , מר  מתמטיקה
מאור שיא, מר  מתמטיקה
מושיוב יונתן, מר  מדעי המחשב
מילר מאיה, גב  כימיה
מינקוב רחל, גב  מדעי המחשב
מקר סיגלית, גב  כימיה
מרדכי דפנה, גב  מדעי החיים (ביולוגיה)
נגרי משה, מר  מדעי החיים (ביולוגיה)
ניצן נועה, ד"ר  מתמטיקה
סיגרון מוריה, ד"ר  מתמטיקה
סמט גדעון, מר  מדעי החיים (ביולוגיה)
עולמי אליק, מר  מתמטיקה
עזרא אלישי, מר  הוראת התכנות
פלחן דניאל, מר  מדעי כדור הארץ
ציפשטיין שי, מר  פיסיקה
קדמון יונתן, מר  פיסיקה
קלוז'ני מיכאל, מר  מדעי החיים (ביולוגיה)
קרגילה אסף, מר  מתמטיקה
רוזנפלד ניר, מר  מדעי המחשב
רינת יאיר, מר  מדעי כדור הארץ
שושן מיכל, גב  כימיה
שחם נמרוד, מר  פיסיקה
שפירו בן, מר  כימיה

 

סגל אקדמי זוטר ומורים מן החוץ -
מורים מצטיינים בפקולטה על פי הערכות התלמידים לשנת תשע"ד

מורה מצטיין:
מורה הנכלל ב-15   אחוז המורים העליונים במדרג מורי הפקולטה השייכים לסגל הנ"ל בתנאי שציונו 38 לפחות וכן כל מורה שציונו 38.50לפחות. אם סה"כ מספר המשיבים בקורסי המורה בפקולטה קטן מ- 17, המורה איננו יכול להימנות עם המורים המצטיינים גם אם הוא עומד בתנאים שלעיל. הציון מבוסס על הערכות התלמידים לשאלה "שביעות הרצון הכללית מהמורה" בכל קורסי המורה בפקולטה בסמסטר א' ובסמסטר ב'. בחישוב נכללים קורסים שבהם מספר המשיבים למשאל 6 ויותר.

הרשימה ערוכה לפי א ב של שמות המורים:שם המורה חוגי הוראה
אבנטל נוה, מר  מדעי החיים (ביולוגיה)
אהרוני הלל, מר  פיסיקה
איטין יעקב, פרופ מתמטיקה
אלמגור שאול, מר  מדעי המחשב
אמיתי יעל, גב  מדעי כדור הארץ
ארג'וני יוסי, מר  מדעי המחשב
בונג'ק מעין, גב  כימיה
ביגון בוריס , ד"ר  מתמטיקה
בן-דור אורן, מר  הנדסת מחשבים - התמחות בפיסיק
בן-חור אייל, מר  מדעי החיים (ביולוגיה)
בנימיני פז, מר  פיסיקה
בן-נון עדי, מר  מדעי כדור הארץ
בן-צבי צפורה, גב  כימיה
בנק מרים, ד"ר  מתמטיקה
בר-יודא אביגדור, מר  מתמטיקה
גודין איב, ד"ר  מתמטיקה
גיטרמן פבל, מר  מתמטיקה
דניאלי עמית, מר  מתמטיקה
הוברמן ענבר, גב  מדעי המחשב
הלוי יתיר, מר  מתמטיקה
וורגפט אייל, מר  מדעי כדור הארץ
וינקלר יובל, מר  פיסיקה
טרבס חיים, מר  מדעי החיים (ביולוגיה)
יאנובסקי ליאור , מר  מתמטיקה
ידידיה ליאור, מר  הנדסת מחשבים - התמחות בפיסיק
יצקוביץ אייל, מר  מדעי המחשב, מדעי החיים (ביולוגיה)
לוי קארין, גב  מדעי החיים (ביולוגיה)
מאור שיא, מר  מתמטיקה
מושיוב יונתן, מר  מדעי המחשב
מקר סיגלית, גב  כימיה
מרגלית בן, מר  פיסיקה
נגרי משה, מר  מדעי החיים (ביולוגיה)
ניצן מור, גב  פיסיקה
ניצן נועה, ד"ר  מתמטיקה
פאוסט עפרה, גב  כימיה
פורסט-לויתן אילנה, גב  מדעי החיים (ביולוגיה)
פירסט דורון, אינג מדעי המחשב
פלדור ענר, מר  מדעי כדור הארץ
פרידמן הדס, גב  כימיה
ציפשטיין שי, מר  פיסיקה
קליין אברהם, מר  פיסיקה
קלר חיה, גב  מתמטיקה
רוזנפלד ניר, מר  מדעי המחשב
שוסטר יונתן, מר  מדעי החיים (ביולוגיה)
שושן מיכל, גב  כימיה
שמאי יוסי, ד"ר  מתמטיקה

 

סגל אקדמי זוטר ומורים מן החוץ -
מורים מצטיינים בפקולטה על פי הערכות התלמידים לשנת תשע"ג

מורה מצטיין:
מורה הנכלל ב-15  אחוז המורים העליונים במדרג מורי הפקולטה השייכים לסגל הנ"ל בתנאי שציונו 38 לפחות וכן כל מורה שציונו 38.50 לפחות. אם סה"כ מספר המשיבים בקורסי המורה בפקולטה קטן מ- 17, המורה איננו יכול להימנות עם המורים המצטיינים גם אם הוא עומד בתנאים שלעיל. הציון מבוסס על הערכות התלמידים לשאלה "שביעות הרצון הכללית מהמורה" בכל קורסי המורה בפקולטה בסמסטר א' ובסמסטר ב'. בחישוב נכללים קורסים שבהם מספר המשיבים למשאל 6 ויותר.

הרשימה ערוכה לפי א ב של שמות המורים:


שם המורה חוגי הוראה
אבנטל נוה, מר  מדעי החיים (ביולוגיה)
אהרוני הלל, מר  פיסיקה
איטין יעקב, פרופ מתמטיקה
אינגר ירון, מר  מדעי המחשב
אלבוחר אלחנן , מר  מדעי המחשב
אלמגור שאול, מר  מדעי המחשב
בבלי דני, מר  מדעי החיים (ביולוגיה)
בחנוף ניב, מר  מדעי החיים (ביולוגיה)
בן-דוד אורי, מר  מדעי החיים (ביולוגיה)
בר-יודא אביגדור, מר  מתמטיקה
גודין איב, ד"ר  מתמטיקה
גונצ'רובסקי ינאי , מר  מדעי המחשב
גיטרמן פבל, מר  מתמטיקה
דה-ליאון יאיר, מר  פיסיקה
דניאלי עמית, מר  מתמטיקה
הראל רועי , מר  מדעי החיים (ביולוגיה)
וורגפט אייל, מר  מדעי כדור הארץ
וינקלר יובל, מר  פיסיקה
ויסקופף ניר, מר  כימיה
ולד יואב, מר  מדעי המחשב
חלמיש שולמית , גב  מדעי המחשב
טוקר גיל, מר  כימיה
יאנובסקי ליאור , מר  מתמטיקה
יצקוביץ אייל, מר  מדעי החיים (ביולוגיה)
לוריא צור, מר  מדעי המחשב
לנדסברג אור , מר  מתמטיקה
מורן מאיה, גב  מדעי החיים (ביולוגיה)
מושיוב יונתן, מר  מדעי המחשב
מזרחי מורן, גב  מדעי המחשב
פאוסט עפרה, גב  כימיה
פודר דורון, מר  מתמטיקה
פלשנר אפרת, גב  מדעי החיים (ביולוגיה)
פרונמן שמוליק , מר  מתמטיקה
קלט יצחק אר, פרופ מדעי המחשב
קלר חיה, גב  מתמטיקה
קראוס שלומית , גב  כימיה
רוזנפלד ניר, מר  מדעי המחשב
רוטיץ שי , מר  מדעי החיים (ביולוגיה)
שושן מיכל, גב  כימיה
שחם נמרוד, מר  פיסיקה
בן- נון עדי מר כדור הארץ